Links

Implantaat.nl

Alles wat u over gebitsimplantaten moet weten om een goede keuze te maken. Informatie over een kroon, een brug of een klikgebit. En kosten van de behandeling en de vergoeding door zorgverzekeraars.

Infomedics
Wij besteden het versturen van onze facturen uit aan infomedics.
BIG-Register

Zorgverleners kunnen zich registreren in het BIG-register. Een BIG-registratie verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Kwaliteitsregister

Het KRT is hét onafhankelijke, openbare kwaliteitsregister van praktiserende tandartsen in Nederland.

Tandartsenkring Zutphen

Weijler & Weijler Tandartsen is aangesloten bij de Tandartsenkring Zutphen. Buiten openingstijden kunt u hier terecht voor spoedgevallen.

Koninklijke nederlandse maatschappij tot bevordering der tandheelkunde

De knmt is de beroepsvereniging van tandartsen in Nederland.

Als u er samen niet uitkomt of u wilt uw klacht met een onafhankelijke partij bespreken, kunt u telefonisch informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP).
Telefoonnummer 0900 20 25 012 (€ 0,90 per gesprek).

Ivoren Kruis

Op deze website kunt u veel informatie vinden over mondverzorging en veel voorkomende klachten

Allesoverhetgebit.nl
Ook deze website biedt op een overzichtelijke manier informatie over mondgezondheid, daarnaast vindt u hier ook informatie over uw tandartsnota.
Vergelijkmondzorg.nl

Vergelijk tandartsenverzekeringen en tandartstarieven

SBB / Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Nederlandse Vereniging voor Dento Faciale Esthetiek

Vereniging van tandartsen en tandartsspecialisten, die zijn opgeleid om injectables toe te passen voor esthetische doeleinden.

NVOI
De Nederlandse vereniging voor orale implantologie is een wetenschappelijke vereniging van tandheelkundige zorgverleners die zich bezig houdt met het bevorderen en verbreiden van kennis der orale implantologie